Mijn atelier bevindt zich sinds 1989 in de Binnenpoort of Lanxmeersepoort te Culemborg. Het is een van de karakteristieke torens in het oude stadscentrum, grenzend aan de Markt.

Het gebouw dateert uit de 14e eeuw en bestaat uit een poort met daarboven 4 verdiepingen waar ik werk. Vroeger was dit de zuidelijke toegangspoort tot de stad. Na een stadsuitbreiding aan de zuidkant werd deze poort een binnenpoort. Enkele eeuwen is deze binnenpoort gebruikt als gevangenis. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw was het stadsarchief er gevestigd.

Na een aantal jaren leegstand heeft het toenmalige stadsbestuur mij toestemming verleend er een atelier en galerie in te vestigen.